Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránkach cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na vedomie.

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštěvníkom webu,
zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a
zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a s právom,
ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?
Kristína Lichardusová Sádovská, so sídlom Šúdolská 785/63, Nitra, 94911, IČO 51271281,  prevádzkujem webovú stránku www.kristinasadovska.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem ako budú osobné údaje
spracovávané a za akým účelom, po dobu poskytovania mojich služieb a vyberám dalších
spracovatelov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať. (So všetkými sú uzatvorené spracovateľské zmluvy podľa zákona o nariadení ochrane osobných údajov podľa GDPR)

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať
na tel. čísle 0904171811 alebo na e-mail: kika@kristinasadovska.sk/ kristinasadovska@zoznam.sk.

Prehlasujem
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a
GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to
predovšetkým oprávneného zájmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich
práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávám osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujícich
dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, meno, dátum narodenia, adresa, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy
(napr. zaslanie prístupov do aplikácií, zasielanie online kurzu, meditácie, e-booku  atď, dodanie tovaru a ďalších elektronických služieb.
● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nevyhnutne potrebujem,
aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich
najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných
oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne
predpokládáme, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu trvania, poskytovania mojich služieb.
Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho
súhlasu, po dobu trvania, poskytovania mojich služieb.V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať
použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
● pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky
tretích osôb alebo využiť e-mailovou adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na
Facebooku, a to po dobu trvania, poskytovania mojich služieb od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behom premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví
dlhší dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho
sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používam cookies pre meranie
návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímam ako svoj
oprávnený záujem správca, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie
služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moju webovú stránku ide prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré
zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné.
Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a
organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácii, ktoré nedokážem zaistiť
vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: 
SmartSelling a.s. (SmartEmailing Simpleshop, Sendinblue, MioWeb, FAPI,)
Facebook
Google
účtovná firma
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využíť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pre výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

Predávanie dát mimo Európsku úniu. 
Všetky spracovania osobných údajov budú vykonávané na území EÚ/ alebo dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z
týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: kika@kristinasadovska.sk/kristinasadovska@zoznam.sk
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka práve na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké
vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akokoľvek svoje osobné údaje považujete za neaktuálne alebo neúplné, máte
právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, alebo nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z
newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 40 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na Vás
zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 100 dní.
V niektorých prípadoch  som viazaná a zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás  budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na
základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber  mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú
spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných
údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť
Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových
vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej
tretej strane.
Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu
osobných údajov.