Obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Kristína Lichardusová Sádovská, Šúdolská 785/63, Nitra, IČO: 51271281 Firma nie je platcom DPH. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Objednávkou produktov alebo služieb súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V materiáloch určených bezplatne na stiahnutie môžete nájsť informácie o našich produktoch alebo službách alebo o produktoch a službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto téme.

  1. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: kika@kristinasadovska.sk./kristinasadovska@zoznam.sk Kupujúci objednáva vybranú službu alebo produkt vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty a služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktov a/alebo služieb. Pokiaľ si kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako fyzická osoba a fakturačné údaje kupujúceho (nezdaniteľnej osoby) sú iné, ako slovenské, tak elektronicky poskytované služby podliehajú DPH krajiny, v ktorej má nezdaniteľná osoba bydlisko, pretože ide o elektronickú službu poskytovanú na diaľku. Pokiaľ si kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako firma a jeho údaje sú iné, ako slovenské, tak sa na kupujúceho vzťahuje prenesená daňová povinnosť, to znamená, že daň musí odviesť kupujúci. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

  1. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktov a/alebo služieb. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára prostredníctvom bankového prevodu, alebo platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie.

  1. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s. r. o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

 

Možnosti platieb:

  1. a) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  2. b) Online bankovým prevodom

(Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, ČSOB, Sberbank, Tatra Banka, Poštová banka, VUB banka, OTP bank)

  1. c) Bankovým prevodom.

4.Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku online produktu alebo objednávku služby, musíte tak urobiť zaslaním žiadosti na: kika@kristinasadovska.sk  Pri zakúpení online produktu spoločnosti Kristína Sádovská máte nárok na 100% garanciu vrátenia peňazí. Garanciu je možné uplatniť najneskôr do 14 dní od kúpy a to písomne na: kika@kristinasadovska.sk

Pri zakúpení online poskytovanej služby písomne alebo telefonicky spoločnosti Kristína Sádovská,  máte nárok na storno objednávky najneskôr 1 deň pred dohodnutým termínom poskytnutia služby. Po absolvovaní služby zaniká nárok na storno a vrátenie peňazí zo strany dodávateľa.

Po zakúpení fyzicky dodaného produktu spoločnosti máte nárok na 100% garanciu vrátenia peňazí. Garanciu je možné uplatniť najneskôr do 14 dní od kúpy a to písomne na: kika@kristinasadovska.sk  Produkt musí byť dodaný na adresu dodávateľa v pôvodnom neporušenom stave a náklady na poštovné a balné hradí kupujúci. V prípade, že bude produkt doručený v poškodenom stave, zaniká nárok na vrátenie peňazí zo strany dodávateľa. Peniaze budú kupujúcemu po splnení všetkých podmienok vrátené rovnakým spôsobom, akým bol produkt pôvodne uhradený. 

*** Na bonusy sa nevzťahuje garancia vrátenia peňazí, keďže ide o bezplatné darčeky.

  1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

  1. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o Vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, stiahnutím bezplatných online produktov, nákupom produktov a/alebo služieb, súťažou či vyplnením formulára a ankiet. Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme Vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu. Pre uľahčenie Vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese: kika@kristinasadovska.sk

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1. 2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.